SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ: 25/10/2017

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Yazılım geliştirme standartlarını kurmak, geliştirmek ve güncellemek,
 2. Sağlık uygulamalarına ait projeler geliştirmek, gerekli yazılımları yapmak ve geliştirmek, kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak,
 3. Birimlerden gelen sağlık yazılım ihtiyaçlarını değerlendirerek gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, projeler hazırlamak, hizmet satın alınması gereken durumlarda uygulamalara ait yazılımların dışarıdan temini için teknik şartname hazırlamak,
 4. Gelişen teknolojilerin takibini yapmak ve yeni teknolojiler aracılığı ile veri toplama süreçlerini organize etmek,
 5. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarından veya diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilen operasyonel iş ve işlemleri (mahkeme, savcılık ve diğer kurumların resmi bilgi talepleri vb.) yürütmek,
 6. Sağlık politikaları oluşturabilmek için Karar Destek Sistemlerini (KDS) kurmak ve geliştirmek,
 7. Veri ambarı ve veri madenciliği çalışmaları için gerekli olan bilişim altyapısını kurmak ve geliştirmek,
 8. Görüntüleme, patoloji, EKG vb. alanlarda uzaktan sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi amacıyla Tele-Tıp ve Tele-Sağlık sistemlerini kurmak, geliştirmek, uygulamaların mevcut sistemlerle birlikte çalışabilirliğini organize etmek ve yaygınlaştırmak,
 9. Mobil sağlık hizmetleri alanında oluşan yeni teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 10. Bakanlık merkez birimleri ile bağlı kuruluşlarının ihtiyacı olan uygulama yazılımlarını geliştirmek veya bu birimlerin görevlerini yerine getirebilmesi için dış kaynak kullanarak elde edeceği ürün ve hizmetlerin tedarik sürecinde sözleşme metinleri hazırlamak, sözleşme yönetimi çalışmalarını yürütmek ve ilgili birimlere rehberlik etmek,
 11. Geliştirilen ve dışarıdan temin edilen yazılımların kullanıcı eğitimlerini vermek/verdirmek, eğitim materyalleri hazırlamak/hazırlatmak,
 12. Geliştirilen tüm uygulamaların bilgi güvenliği kapsamında kalite kontrollerini yapmak, oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirlerin alınmasını ve iş süreçlerine uygunluğunu sağlamak,
 13. Avrupa Birliği ülkeleri, uluslararası kuruluşlar ve örgütlerce (DSÖ, OECD, EUROSTAT, HIMSS vb.) tanımlanan sağlık verilerini karşılamak üzere Bakanlık birimleriyle birlikte çalışabilirlik (interoperability) kapsamında çalışmalar yapmak,
 14. Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin, bağlı kurumların ihtiyaçlarına yönelik toplamış oldukları veriler üzerinde veri madenciliğini hayata geçirmek, geleceğe yönelik iş zekası sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre çalışmalar yürütmek,
 15. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait uygulamalar ile Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında entegrasyon sağlayarak ortak bilgi havuzu oluşturarak uygulama üzerinde geliştirmeler sağlamak,
 16. Genel Müdürlüğün Avrupa Birliği tarafından sunulan proje kaynaklarından etkin bir şekilde faydalanmasını sağlamak,
 17. Söz konusu projelerin tanıtımı için ilgili görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi ve projelerin yurt içi/yurt dışı tanıtımını sağlamak,
 18. Kişilere ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine, kamu sağlık teşkilatlarının (üniversite hastaneleri ve özel hastaneler hariç) güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla erişimine imkân sağlamak.
 19. Bakanlık bünyesindeki Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uygulamalarının yazılım testi standartlarını belirlemek, değişiklikleri sisteme yansıtmak, güncellemek, yeni gelen taleplerle ilgili destek faaliyeti vermek, kullanıcı destek aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 20. Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
   

 

Bize Ulaşın

Adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 06800, Ankara
Telefon:
Genel Müdürlük:
+90 312 471 83 50-51-52-53-54
Yıldız Ek Bina:
+90 312 501 20 00