SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ: 25/10/2017

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Sağlık uygulamalarına erişimin artırılması için sağlık bilişim standartlarını geliştirmek, güncellemek ve yaygınlaştırmak için Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünü (USVS) ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda (SKRS) tanımlanan kodlama ve sınıflandırma sistemlerini geliştirmek ve güncellemek,
 2. Mevcut yasal düzenlemeleri temel alarak, sağlık alanında bilgi paylaşımı politikaları oluşturmak,
 3. Tıbbi cihazlarla bilgi sistemleri arası veri alışveriş protokollerini planlamak ve ilan etmek,
 4. Veri/bilgi güvenliği standartlarını belirlemek,
 5. Sağlık Bilişimi alanında yerel ağ mimari ve ürünleri ile donanım ürünlerinin standartlarını belirlemek ve ilan etmek,
 6. Sağlık bilişim standartlarının sahada uygulanabilmesi amacıyla eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
 7. Sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş standartlara uygunluğunu sağlamak ve denetlemek, (USVS, SKRS vb. standartlara uygunluk)
 8. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımı üreticilerinin kayıt, tescil, ruhsatlandırma ve/veya bu alanda üretilen uygulama yazılımlarının akreditasyon süreçlerini yönetmek,
 9. Yazılım üreticileri ve/veya yazılımların denetim süreçlerini yönetmek,
 10. Genel Müdürlükçe geliştirilen yazılımların tescil işlemlerini yürütmek,
 11. Sağlık bilgi sistemleri standartlarının geliştirilmesi ve akreditasyonu alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırtmak,
 12. Görev tanımlarına giren konularda, Uluslararası kuruluşlar, örgütler (DSÖ, OECD, EUROSTAT, HIMSS vb.) ve sektörler arası işbirliği çalışmalarını yürütmek,
 13. Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, Bilgi Edinme, BİMER, SABİM, SBN’dengelen sorularla, TBMM’den gelen soru önergelerini cevaplandırmak ve ilgili faaliyetleri yürütmek,
 14. Kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdüm, motivasyon, karar alma ve bilgi akışını sağlamak, dış hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek için belli kurallar içinde iletişimi gerçekleştirmek,
 15. Sağlık bilişim mevzuatı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, sağlık bilişim hukuku süreçlerini takip etmek, düzenleyici alt mevzuat geliştirmek ve yayımlanmasına hukuki destekte bulunmak, sağlık bilişim hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın takibini yapmak ve mevcut durum raporlarını hazırlamak, sağlık bilişim hukuku konusunda literatür taraması yapmak, yenilik ve gelişmeleri takip ederek raporlamak ve ilgili paydaşlara duyurmak,
 16. Uluslararası sağlık bilişim standartlarının ülkemizde sağlık bilişimi alanında kullanımını yaygınlaştırmak ve standartların sağlık sistemlerine entegrasyon sürecinde Genel Müdürlüğümüz ile iç ve dış paydaşlar arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 17. Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

Bize Ulaşın

Adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 06800, Ankara
Telefon:
Genel Müdürlük:
+90 312 471 83 50-51-52-53-54
Yıldız Ek Bina:
+90 312 501 20 00