SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sistem Yönetimi Dairesi Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ: 25/10/2017

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Bakanlık ve bağlı kuruluşların yerel ağlarını tesis etme/ettirmek,
 2. Veri merkezlerinin tüm altyapısını planlamak, kurmak ve işletmek,
 3. Sistem ve ağların 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlamak,
 4. Projelere ait sunucuları veri merkezlerinde kurmak, konfigüre etmek, izlemek,
 5. Sunuculara erişim denetimi ve ağ güvenliğini sağlamak,
 6. Tüm birimlerin internet güvenliğini sağlamak, “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat gereğince internet trafiğini izlemek ve kaydını tutmak,
 7. Tüm bilgi sistemlerinin veri tabanı performansını ölçmek, değerlendirmek ve bakımlarını yapmak,
 8. Felaket Kurtarma Merkezi kurulum ve yerleşim planlarını hazırlamak, revize etmek, kurmak ve yönetmek,
 9. Genel Müdürlüğün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli lisans sözleşme süreçlerini yönetmek,
 10. Sağlık Bilişim Ağı (SBA) Projesinin ve Protokolünün idari olarak tüm süreçlerinin koordinasyonu ve takip edilmesi, protokolde yer alan katma değerli hizmetlerin yürütülmesi, kontrolü ve meydana gelen sorunların tespiti, yönetimi ve idamesi çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
 11. SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi), sorumluluk alanındaki siber güvenliğin koordinasyonu, düzenlenmesi ve denetlenmesi sürecini yönetmek,
 12. Genel Müdürlük Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, iyileştirmek, geliştirmek,
 13. Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatında bilgi güvenliği politikalarını yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları yürütmek,
 14. Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan tüm sistemlerin (sunucu, network, storage vb.) merkezi izleme programlarına ekleme, eklenmiş noktaların bilgilerini görüntüleme ve geriye dönük bilgileri analiz etme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 15. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgisayar ve çevre birimleri temin süreçlerinde teknik destek vermek, bunların tamir ve bakım hizmetlerini sağlamak, arıza tespit sistemine bildirilen talepleri takip etmek,
 16. Kurum hizmetlerinin gerektirdiği yurt içi, yurt dışı, ziyaret, toplantı, seminer, çalıştay vb. etkinlikler için gerekli basılı materyallerin hazırlanmasını sağlamak,
 17. Bakanlığımız web sitesinin sürekliliğinin sağlanması ve yönetilmesi için gerekli olan altyapıyı hazırlamak,
 18. Üst yönetim tarafından uygun görülen Bakanlığımıza bağlı web siteleri için standart ara yüz tasarımları sunmak ve bu sitelerin yönetimi için gerekli olan altyapı desteğini vermek,
 19. Bakanlık tarafından yürütülen bilişim temelli tüm projelerde kullanılan ve kullanılacak olan, kullanıcı hesaplarının sürekliliğini sağlamak,
 20. Hesapların güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 21. Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

Bize Ulaşın

Adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 06800, Ankara
Telefon:
Genel Müdürlük:
+90 312 471 83 50-51-52-53-54
Yıldız Ek Bina:
+90 312 501 20 00