SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BURADASINIZ: 

Uygulama Yönetimi Daire Başkanlığı

GÜNCELLENME TARİHİ: 25/10/2017

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve e-imza kullanımını sağlamak, yazılımların bakım, destek, güncelleme ve uyarlama sürecini yönetmek,
  2. Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bakanlık bünyesindeki Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) uygulamasına mevzuat değişikliklerinin ve kurumsal kaynak planlama süreç analizlerinin yansıtılması, güncellenmesi talep edilen yeni modüllerin yazılması aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
  3. Hedef kitlenin bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla alabilecekleri eğitim için gerekli altyapıyı araştırmak, kurmak ve işletmek, ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitim faaliyetlerini organize etmek,
  4. Görev tanımlarına giren konularda, Uluslararası kuruluşlar, örgütler (DSÖ, OECD, EUROSTAT, HIMSS vb.) ve sektörler arası işbirliği çalışmalarını yürütmek,
  5. Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile bağlı kuruluşların kullandığı Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminin (ÇKYS) ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) yazılım ve geliştirme süreçlerinin kontrollerini yapmak,
  6. Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

Bize Ulaşın

Adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 06800, Ankara
Telefon:
Genel Müdürlük:
+90 312 471 83 50-51-52-53-54
Yıldız Ek Bina:
+90 312 501 20 00