SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BURADASINIZ: 

MHRS Koordinatörlüğü

GÜNCELLENME TARİHİ: 09/02/2018

2010 yılında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm kapsamında kurulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile Bakanlığımıza bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerine ilk muayene randevusu verilmektedir. MHRS, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40.Maddesi ve 31.12.2015 tarihli MHRS Yönergesi çerçevesinde hizmet sunmaktadır. 
MHRS Koordinatörlüğü; Bakanlık politikaları ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak randevu sisteminin alt yapısının hazırlanması, planlanması, uygulanması, işlerliği, geliştirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Bu çerçevede, teknolojik imkânlardan etkin şekilde yararlanarak vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve hizmet sunumuna katkıda bulunmayı ilke edinmiştir. Koordinatörlük, T.C Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere evrensel kalitede randevu hizmeti sunarak vatandaş memnuniyetini amaçlamaktadır.

Görev ve Sorumlulukları

Koordinatörlük bünyesinde işlerin misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek,
MHRS alt birimleriyle koordineli çalışarak sistemin sağlıklı işleyişini sağlamak,
MHRS hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdürlüğün, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ile koordinasyonunu sağlamak,
Muayene öncesi MHRS süreçlerini ve operasyonunu yönetmek,
İllerde kurulu Kontrol Teşkilatları arasında iletişim ve bilgi akışını sağlamak,
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği toplantı, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılmak ve düzenlemek; bunlar için gerekli tüm materyallerin hazırlanmasını sağlamak,
Sistemde toplanan veriler ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak,
İhtiyaçlar çerçevesinde gerekli hizmet alımlarını gerçekleştirmek, sözleşmeleri yönetmek,
Görev alanı ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Bize Ulaşın

Adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi 06800, Ankara
Telefon:
Genel Müdürlük:
+90 312 471 83 50-51-52-53-54
Yıldız Ek Bina:
+90 312 501 20 00