T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Yazılım Geliştirme Birimi Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Mevcut yazılımların ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması çalışmaları ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 3. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek yeni yazılımların tasarlanması, yazılması, uygulanması ve güncellenmesi aşamaları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 4. Hizmet alımı ile gerçekleştirilecek yeni yazılımların tasarlanması, uygulanması ve güncellenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
 5. Kullanıma alınan yazılımların işlevsel testlerinin yapılmasını sağlamak.
 6. Yazılımların etkin ve verimli kullanılması için gerekli eğitimin verilmesini sağlamak.
 7. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin yazışma yapılmaksızın alınabilmesini sağlamak için ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak ve gerekli yazılımları hazırlamak, yazılımların idamesini sağlamak.
 8. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak.
 9. Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen yazılım projelerinin ISO/IEC 15504 SPICE Level 2 sürecine uygun olarak geliştirilme, iyileştirme ve bakım işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 10. Bakanlığın görev alanına giren konularda e-Devlet projeleri hazırlamak, geliştirmek, işletmek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak.
 11. Bilgi teknolojileri ile ilgili kullanıcılardan gelen soru ve isteklerin cevaplanmasını sağlamak.

Paylaş