T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Lisans Yönetimi Birimi Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020

 
 
Lisans Yönetimi Birimii
  
Görev ve Sorumluluklar
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Bakanlık veri merkezinde veya kurulacak olan yeni ven merkezlerindeki yazılım ve donanım lisanslarının envanterini oluşturmak.
  3. Bakanlık veri merkezi için ilgili birimlerden gelen talepler değerlendirilerek, lisans alınması veya yenilenmesi gereken donanım ve yazılımlar lisanslarının temini için gerekli teknik şartları oluşturmak.
  4. Bakanlık Merkez teşkilatında istemci işletim sistemleri için ihtiyaç duyulan yazılım lisansları için gerekli teknik şartları oluşturmak.
  5. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından telefon, e-posta, resmi yollarla gelen donanım ve yazılım lisansları ile ilgili taleplere, Genel Müdürlükçe çıkarılan genelge ve standartlar doğrultusunda cevap vermek.
Paylaş