T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Altyapı Yatırım, Erişim ve Yetkilendirme Koordinasyon Birimi Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018

Görev ve Sorumlulukları
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
 3. İl Sağlık Müdürlüklerinin bilişim temelli mal ve hizmet alımları için hazırladıkları teknik şartnamelerin değerlendirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.
 4. Sistem yöneticilerinin, yazılım geliştiricilerin, veri tabanı yöneticilerinin ve bakım sürecinde olan firma personellerinin sistemlere ilişkin erişim taleplerini Bakanlık Bilgi Güvenliği Politikalarıçerçevesinde karşılamak.
 5. Donanım ve yazılım ihtiyaçlarına istinaden Daire Başkanlığı'na gelen taleplerin ilgili birimlere iletilmesi, ilgili birimlerde sonuçlanan iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak.
 6. Veritabanı ve Kullanıcı Oluşturma Talep Form'larının poıtale girilerek diğer Daire Başkanlıkları, uygulama geliştiriciler ile koordinasyonunu sağlamak.
 7. sozlesme.saglik.gov.tr portaline Personel Gizlilik Sözleşmesi ve Kurumsal Gizlilik Sözleşmelerinin aktif olarak girmek ve sürekliliğini sağlamak.
 8. Birimlerden gelen haftalık ve aylık faaliyetleri Daire Başkanına sunmak.
 9. Bakanlık Veri Merkezi'nde barındırılan uygulamaların, Sistem Yönetimi Birimi, Ağ Yönetimi Birimi, Veritabanları ve Orta Katman Yönetimi Birimi'nde oluşturulan sunucu, ağ cihazları ve veritabanları ile SBA ve İzleme Birimi'nde oluşturulan sisteme entegrasyonunun ve takibinin yapılmasını sağlamak
 10. Veri Merkezi'nde aylık olarak denetim yaparak Veri Merkezi Kayıt Defteri'ni kontrol etmek, cihazların kabin yerleşimleri ve görsellerini oluşturmak üzere SBA ve İzleme Birimi ile koordinasyonun sağlamak.
 11. gorevtakip.saglik.gov.tr portalini aktif olarak kullanılmasını sağlamak.
 12. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
 13. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 14. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
 15. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Paylaş