T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Yazılım Test ve Kalite Birimi Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Yeni talepler geldiğinde, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayıp analiz çalışması yapmak.
  3. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden gelen soru ve istekleri cevaplamak ve/veya yönlendirmek.
  4. Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
  5. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarım sağlamak.
  6. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
  7. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
  8. Bilgi Güvenliği gereklerine uymak. 
  9. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
Paylaş