T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Çevre Sağlığı Bilişim Sistemleri Birimi Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Çevre Sağlığına ilişkin gelen yazılım talepleri ile ilgili süreçleri planlamak, koordine etmek.
  3. Çevre Sağlığına ilişkin yeni yazılım projelerinin analiz, tasarım, geliştirme, test, yaygınlaştırma ve bakım süreçlerini planlamak, koordine etmek ve denetimini sağlamak.
  4. Mevcut Çevre Sağlığı projelerine yazılım güncelleme desteğinin verilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  5. Coğrafi Bilgi Tabanlı olarak uygulamaların geliştirilmesini sağlamak.
  6. Yazılımların etkin kullamlması için eğitim vermek.
  7. Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecek yeni yazılımların teknik şartnamelerinin hazırlanması, yazılımların tasarlanması, yazılması, devreye alınması ve güncellenmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve denetlemek.
  8. Damacana Takip Sistemi kapsamında akredite edilmiş olan firmalar tarafından kurulan sistemlerin kontrol ve denetiminin sağlanması ile ilgili süreçleri koordine etmek.
  9. Hizmette olan sistemlere ilişkin kullanıcılardan gelen soru ve istekleri cevaplamak.
Paylaş