T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Ek Ödeme Bilişim Sistemleri Birimi Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018

Görev ve Sorumlulukları
  1. EKOBS Yazılımı Kodlama sürecini koordine etmek
  2. EKOBS Yazılımının testlerini yapmak ve yaptırmak
  3. EKOBS Yazılımı Kullanıcı Eğitimlerini planlamak, koordine etmek ve eğitimin verilmesine katkı sağlamak
  4. EKOBS Yazılımının bakım ve güncellenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek. 
  5. EKOBS Yazılımı ile ilgili olarak yazılım destek sistemi üzerinde alınan çağrıların çözümlenmesini sağlamak
  6. Hekim puan raporlama ve analiz çalışmalarını yürütmek.
  7. Ek ödemelerin dayandığı mevzuat güncellemelerini takip etmek
  8. EKOBS Projesinin yürütülmesi ile ilgili SBSGM ve KHGM arasında koordinasyon sağlamakPaylaş