T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

YatırımTakip Sistemleri Birimi Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020

Yatırım Takip Sistemleri Birimi Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz çalışmalarını izlemek, çalışmalara yönlendirici katkıda bulunmak ve yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
  3. Projenin analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test, devreye alma, eğitim ve bakım süreçlerinde gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  4. Proje yönetimi olarak, Yüklenici tarafından onaya sunulan; proje yönetim planı, ilerleme raporları, yazılım gereksinim dokümanı, tasarım dokümanı, kaynak kodlar, test dokümanları, eğitim planı, devreye alma planı gibi dokümanları inceleyerek düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  5. YTS kapsamında, hazırlanan analiz ve tasarım raporlarına uygun olarak projenin zaman planına uygun olacak şekilde yazılım geliştirme sürecinde gerekli kontrolleri yapmak.
  6. Projenin geliştirme sürecinin tüm aşamalarında, kurumsal hafızanın oluşturduğu birikime göre belirlenen risklerin, Yüklenicinin belirlediği risklerle karşılaştırmasını yapmak ve tespitler doğrultusunda gerekli önlemleri almak.
  7. Projenin canlıya alınmadan önce hedef kullanıcı kitlesinin ihtiyacı olan eğitimi sağlamak için gerekli olan yazılı, sesli, görüntülü her türlü materyalin kullanıcılara temin edilmesini ve oryantasyon için gerekli organizasyonların yapılmasını sağlamak.
  8. YTS’nin sürekli ve kesintisiz çalışması için altyapı ile ilgili araştırmalar yaparak yönlendirici tavsiyelerde bulunmak.
  9. Proje çıktılarını karar destek ihtiyacı durumlarında paylaşmak ve raporlanmasını sağlamak.
  10. Birimin sorumluluk alanına giren faaliyetlerle ilgili raporlar üretmek ve takip etmek.
Paylaş