T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Veri Ambarı, Büyük Veri ve Veri Madenciliği Birimi Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumluluklar
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları) Sahadan gelen soru ve isteklerin cevaplanmasını sağlamak.
  2. Karar Destek Sistemi (KDS)'nin işleyişinin ve teknik altyapısının idamesi için gerekli çalışmaların birim içi koordinasyonunu sağlamak.
  3. Değişen ve güncellenen teknolojiye personelin uyumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli olması durumunda eğitim organize etmek.


Paylaş