T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Kişisel Sağlık Verileri İnternet Sitesi Yayınlanmıştır Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Bakanlığımızın; 6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil düzenlemelerden doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, Bakanlığımızın veri sorumlusu olduğu kişisel veri işleme süreçlerinin taraflarını bilgilendirmek ve kişisel verilerin korunması ile kişisel sağlık verilerine ilişkin güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla hazırlanan İnternet sitesi yayımlandı.

Siteye ulaşmak için tıklayınız.

 
Paylaş