T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Mobil Uygulamalar Birimi Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları

1.Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
2.Bakanlık bünyesinde veya hizmet yoluyla geliştirilmesi planlanan mobil yazılımların mobil marketlerde yayınlanmasına yönelik süreçleri planlamak, süreçleri işletmek ve yayınlanmasını sağlamak.
3.Mobil marketlerde Bakanlık bünyesinde yayında bulunan mevcut mobil uygulamalara güncelleme desteğinin verilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
4.Mobil uygulamaların güvenliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak. 
5.Geliştirilen mobil uygulamaların işlevsel testlerinin yapılmasını koordine etmek.
6.Mobil bilişim alanındaki yeniliklere bağlı olarak yazılım sürecinin sağlıklı yürümesi için ilgili birimlerin veya komisyonların faaliyetlerinde yer almak.
 
Paylaş