T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu Güncellendi

Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi’nde yer alan hususları detaylandırmak üzere hazırlanan ve 03/09/2018 tarihinde yayımlanmış olan Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu (sürüm 2.0); uygulamadan doğan ihtiyaçlar ve farklı birimlerden gelen değişiklik teklifleri doğrultusunda güncellenmiş, hazırlanan yeni ara sürüm (Sürüm 2.1) 16/07/2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Kılavuz'un yeni sürümüne ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş