Sağlık Bakanlığı Bilişim Koordinasyon Kurulunun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
29 Nisan 2021

İlgili yönerge için tıklayınız.