Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

 1. Bakanlık üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Bakanlık bünyesindeki Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) uygulamasına mevzuat değişikliklerinin ve kurumsal kaynak planlama süreç analizlerinin yansıtılması, güncellenmesi talep edilen yeni modüllerin yazılması aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 2. Varlık yönetimi bilişimi alanında gelişen teknolojileri takip etmek, projeler geliştirmek ve güncellemek, ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak, paydaş kurumları koordine etmek ve kullanıcı eğitimlerini vermek.
 3. Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile taşra teşkilatında varlık yönetimi bilişim sistemleri alanında gerekli çalışmaları yürütmek, yazılım ihtiyaçları uygunluk değerlendirmeleri yapmak, yazılım gerçekleştirilmesi için planlama yapmak, hizmet satın alınması gereken durumlarda uygulamalara ait yazılımların dışarıdan temini için teknik şartname hazırlamak. 
 4. Bakanlığın finans yönetimi alanındaki bilişim sistemlerini kurmak, güncellenmesi talep edilen yeni modüllerin yazılması aşamaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 5. Bakanlığımızın taşınır varlık yönetimi bilişim sistemleri iş akış süreçlerini belirlemek, altyapı ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak.
 6. Bakanlığımız Araç Takip Sistemleri bilişim hizmetlerine ait yazılım sistemlerini geliştirmek, iş akış süreçlerini belirlemek, altyapı ve uygunluk değerlendirmelerini yapmak.
 7. İlaç bilgi sistemlerine yönelik projeler geliştirmek/geliştirtmek, işletmek ve süreçleri yönetmek.
 8. Tüm malzemeleri sınıflandırarak izlenebilirliğini sağlamak, veri yönetimine ilişkin düzenleyici faaliyetler gerçekleştirmek, veri doğruluğunu artırmak için gerekli tedbirleri almak,  paydaş kurumlara veri oluşturmak ve koordinasyon sağlamak.
 9. Varlık yönetimi bilişimi alanında mobil uygulamaları kurmak ve geliştirmek. 
 10. Görev tanımlarına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, örgütler ve sektörler arası işbirliği çalışmalarını yürütmek.
 11. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve e-imza kullanımını sağlamak, yazılımların bakım, destek, güncelleme ve uyarlama sürecini yönetmek.
 12. Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile bağlı kuruluşların kullandığı Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) yazılım ve geliştirme süreçlerinin kontrollerini yapmak.
 13. Bakanlık arazi, bina ve diğer sabit tesislerinin kaydını ve takibini yapacak bilişim altyapısını kurmak.