Şehir Hastaneleri Koordinasyon Birimi
04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Sorumlu olduğu projenin ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
  3. Yeni talepler geldiğinde, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayıp analiz çalışması yapmak.
  4. Şehir Hastanelerinin bilişim alt yapısını değerlendirme çalışmalarını yürütmek üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak ve birim ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
  5. Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında düzenlenen eğitim, çalıştay vb. etkinlikler ve toplantılarda Genel Müdürlüğü temsil etmek.
  6. Şehir Hastanelerinin bilişim alt yapısı konusunda gelişmeleri takip ederek raporlamak ve ilgili paydaşlara duyurmak