Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Malzeme Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemleri Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Mevcut ÇKYS ve EBYS sistemlerinin ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesini sağlamak ve güvenliklerini denetlemek.
 3. Yeni modüle ihtiyaç duyulduğunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz çalışmalarını izlemek, çalışmalara yönlendirici katkıda bulunmak ve yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
 4. Bakanlıkta kullanılan diğer yazılımlarla bilgi paylaşımı için gerekli web servislerinin kontrollerini yapmak.
 5. Kullanıma alınan veya yenilenen ara yüzlerin işlevsellik testlerinin yapılmasında ilgili birim ile
 6. koordinasyon içinde çalışarak katkıda bulunmak.
 7. Kodların kalite kontrollerinin yapılması için çalışmalar yürütmek.
 8. EBYS ve DYS'ye ait test planlamalarını yapmak, test süreçlerini yönetmek.
 9. Hazırlanan test senaryolarına uygun olarak testlerin ilgili projenin zaman planına göre koşulması hususunda gerekli kontrolleri yapmak.
 10. Test uygulamaları sonrasında bulunan hataları kapatılana kadar takip etmek.
 11. Test sonuçlarının raporlarını incelemek.
 12. Dinamik test süreçlerinin uygulanması ile ilgili kontrolleri yapmak.
 13. Uygulamaların bulunduğu veri tabanı ve uygulama sunucularının düzenli olarak sağlıklı çalıştığına dair kontrolleri yapmak.
 14. Görev tanımı çerçevesindeki faaliyetlerle ilgili raporları takip etmek.
 15. Yazılımların etkin ve verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak.
 16. ÇKYS, EBYS ve DYS'nin sürekli ve kesintisiz çalışması için altyapı ile ilgili araştırmalar yaparak
  yönlendirici tavsiyelerde bulunmak.

07 Nisan 2022