Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Bilişim Sistemleri Birimi

 Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Bilişim Sistemleri Görev ve Sorumluluklar

 1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında kullanılacak Entegre Kurumsal İşlem Platformu uygulamasının ana bileşenlerinden biri olan Sağlık Tesisi Yönetimi’nin (STY) yazılım ve geliştirme süreçlerini yönetmek.
 2. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 3. Mevcut SKYS (Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi) ‘nin tüm kazanımlarının Sağlık Tesisleri Yönetimi Bileşenine uygun bir şekilde veri kaybı olmadan aktarımını sağlamak.
 4. Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz çalışmalarını izlemek, çalışmalara yönlendirici katkıda bulunmak ve yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
 5. Projenin analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test, devreye alma, eğitim ve bakım süreçlerini yönetmek ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 6. Proje yönetimi olarak, yüklenici tarafından onaya sunulan; proje yönetim planı, ilerleme raporları, yazılım gereksinim dokümanı, tasarım dokümanı, kaynak kodlar, test dokümanları, eğitim planı, devreye alma planı gibi dokümanları inceleyerek düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 7. STY kapsamında, hazırlanan analiz ve tasarım raporlarına uygun olarak projenin zaman planına uygun olacak şekilde yazılım geliştirme sürecinde gerekli kontrolleri yapmak.
 8. Projenin geliştirme sürecinin tüm aşamalarında, kurumsal hafızanın oluşturduğu birikime göre belirlenen risklerin, Yüklenicinin belirlediği risklerle karşılaştırmasını yapmak ve tespitler doğrultusunda gerekli önlemleri almak.
 9. Proje içeriğine göre metrikleri tanımlamak, bu metrikleri toplamak ve değerlendirmek.
 10. Projenin canlıya alınmadan önce hedef kullanıcı kitlesinin ihtiyacı olan eğitimi sağlamak için gerekli olan yazılı, sesli, görüntülü her türlü materyalin kullanıcılara temin edilmesini ve oryantasyon için gerekli organizasyonların yapılmasını sağlamak.
 11. STY’nin sürekli ve kesintisiz çalışması için altyapı ile ilgili araştırmalar yaparak yönlendirici tavsiyelerde bulunmak.
 12. Proje çıktılarını karar destek ihtiyacı durumlarında paylaşmak ve raporlanmasını sağlamak.
 13. Birimin sorumluluk alanına giren faaliyetlerle ilgili raporlar üretmek ve takip etmek.

07 Nisan 2022