Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Yönetim Bilişim Sistemleri Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Mevcut ÇKYS sisteminin ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesini ve güvenliğini sağlamak.
  3. Yeni modüle ihtiyaç duyulduğunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz çalışmasınm ve yazılımm yapılmasını sağlamak.
  4. Yazılımların etkin ve verimli kullanılması için ÇKYS Modül Yöneticilerine ve kullanıcılara eğitim verilmesini sağlamak.
  5. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulan bilgilerin yazışma yapılmaksızın alınabilmesini sağlamak için gerekli yazılımların hazırlanmasını, idamesini sağlamak.
  6. Bakanlıkta kullanılan diğer yazılımlarla bilgi paylaşımı için gerekli web servislerinin yazılmasını sağlamak.
  7. Kullanıma alman veya yenilenen ara yüzlerin işlevsel testlerinin yapılmasını sağlamak.
  8. Kullanıcılardan gelen soru ve isteklerin cevaplanmasını sağlamak.
  9. ÇKYS uygulama yazılımlarının birbirleri ile entegre çalışabilmesinin sağlanması bilgi tekrarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yazılımcı personeli bilgilendirmek ve yönlendirmek.
  10. Yazılımda yaşanan performans sorunlarını sürekli denetlemek, veritabanı yönetici personeli ile birlikte çalışarak performans maliyetini azaltmak.
07 Nisan 2022