Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

EBYS ve e-İmza Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Elektronik belge hazırlamak, elektronik imzalamak, elektronik arşivleme hizmetlerini sağlamak üzere Bakanlık, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile diğer harici kurum, firma, şahıs vb.
  kesimlerle elektronik belge alışverişini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak.
 2. EBYS hizmetinin yürütülmesi esaslarını belirleyen yasal mevzuatın gerektirdiği koşulların bu platforma yansıtılmasını sağlamak ve gerektikçe güncellemelerini yaptırmak.
 3. Sistemi kullanan birimler ve kullanıcılar için gerekli tanımlamaları ve ayarları yapmak, hatalı kullanımlarda hata ile ilgili alternatif düzeltme tedbirlerini önermek ve uygulatmak.
 4. Uç noktalardaki EBYS yetkililerini koordine etmek ve yetkilendirmek.
 5. Yapılacak eğitimlerle taşra teşkilatlarının da EBYS kullanımına dahil edilmesini sağlamak. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü EBYS yetkili birimleri tarafından verilen eğitimlere gerektiğinde eğitici görevlendirilmesini sağlamak.
 6. EBYS kullanıcısı birimleri sistemdeki gelişmeler ve değişikliklerle ilgili uyarmak, eğitmek.
 7. Sistem üzerinde testler yapmak, sürekliliğini sağlamak.
 8. Sistemin güvenilirliğinin kontrolünü yapmak.
 9. Sistemin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan donanım ve gelişim ihtiyaçlarını ilgili sistem birimince koordine ederek ihtiyacın teminini ve sisteme uyumunu sağlamak.
 10. Bakanlığımızın diğer birimlerince kullanılan ÇKYS, HUMOS vb. sistemlerle EBYS'nin entegrasyonunu sağlanmak.
 11. Birimlerden telefon, e-posta ve bu iş için hazırlanan yazılım destek web uygulaması üzerinden gelen yardım, talep, öneri, hata vb. konularda kayıtlı destek sağlamak.
 12. Birimin konularıyla ilgili gerekli olacak hizmet, donanım ihtiyaçları için gerekli teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak.
 13. Sertifikalı elektronik imzanın TÜBİTAK üzerinden temini ve kurulumunu anlatan Bakanlığımız http://eimza.saglik.gov.tr sayfasının güncellenmesini sağlamak.
 14. http://ebysportal.saglik.gov.tr/ web adresinden yayın yapan EBYS web sayfasının güncelliğini sağlamak üzere ilgili birimlere gerekli bilgileri vermek.
 15. https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/ web adresinden sağlanan yazılıma EBYS sorunlarını, kullanıcı ayarları vb. işlemlerini çözümlemek.
 16. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin ana unsuru elektronik imza cihazlarının sertifikasyon hizmetlerini ve teminini sağlayan TÜBİTAK'tan Genel Müdürlüğümüz kullanıcıları ve Bakanlık Makamı yöneticileri için imza cihazlarını temin etmek.
 17. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-Otoban Projesinin koordineli bir şekilde gelişmesini sağlamak.07 Nisan 2022