Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Komisyon Koordinasyon Birimi


Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
  2. EBYS üzerinden gelen evrakları noksansız, süratli, düzgün ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde cevaplamak
  3. Komisyonlar arası koordinasyonu sağlamak
  4. Muayene Kabul Komisyonu ve kontrol komisyonlarının toplantı ve eğitim planları hazırlamak

07 Nisan 2022