Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Mekansal İş Zekası Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Bakanlık merkez ve taşra birimleri ile bağlı kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik toplamış oldukları veriler üzerinden, veri madenciliğini hayata geçirmek, geleceğe yönelik iş zekası sistemlerini Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Mekansal İş Zekası ile entegre şekilde planlamak ve geliştirmek.
  3. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait uygulamalar ile CBS kapsamında entegrasyon sağlayarak ortak bilgi havuzu oluşturmak ve uygulama üzerinde geliştirmeler sağlamak.
  4. CBS ve Mekansal İş Zekası kapsamında yürütülen çalışmaları denetlemek.
  5. Mekansal İş Zekası Projesi İş Analisti ve Mekansal İş Zekası veri tabanını yönetmek.
  6. Mekansal İş Zekası Projesi ara yüz geliştirimini sağlamak.

07 Nisan 2022