Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Veri Madenciliği, Analiz, Büyük Veri ve Raporlama Birimi

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Bakanlık merkezine veri göndermekten sorumlu sağlık hizmeti sunucularında oluşan gerçek verilerin, Bakanlık merkezindeki verilerle tutarlılık kontrollerini yapmak.
  3. Tüm merkez ve taşra teşkilatının rapor ihtiyaçlarını koordine ederek ilgili birimlere iş delegasyon !arını yönlendirmek.
  4. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarından veya diğer kurum ve kuruluşlardan talep edilen operasyonel iş ve işlemleri (TBMM, adli merciler ve diğer kurumların resmi bilgi talepleri vb.) yürütmek.
  5. Gelen tüm talepleri (mail, telefon, sözlü ve resmi yazı vb.) değerlendirmek, kayıt altına almak, analiz ve test planlarını ve senaryolarını hazırlamak.
  6. İhtiyaçların ve iş süreçlerinin analizini yapmak.
  7. Sahadan gelen soru ve isteklerin cevaplanmasını sağlamak.
  8. Değişen ve güncellenen teknolojiye personelin uyumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli olması durumunda eğitim organize etmek.
  9. Karar Destek Sistemi (KDS)'nin işleyişinin ve teknik altyapısının idamesi için gerekli çalışmaların birim içi koordinasyonunu sağlamak.
  10. Değişen ve güncellenen teknolojiye personelin uyumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli olması durumunda eğitim organize etmek.

 

 

07 Nisan 2022