Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı

E-Nabız Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Sorumlu olduğu projelerin, ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirilmesi ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 3. Yeni talepler geldiğinde, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayıp analiz çalışması yapmak.
 4. e-Nabız ile ilgili, il sağlık müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri ve genel sekreterlikler ile hastane sorumlularına ve yazılım firmalarına eğitim ve tanıtım toplantıları yapmak.
 5. Kullanıma alman ve yenilenen servislerin veya ara yüzlerin işlevsel testlerini yapmak.
 6. Kullanıcılardan gelen soru ve istekleri cevaplamak ve/veya yönlendirmek.
 7. Yazılımsal sorunları ilgili yazılım uzmanına veya firmaya bildirmek.
 8. e-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminin işleyişini takip etmek ve vatandaşlardan gelen başvuruları değerlendirmek ve çözüme kavuşturmak.
 9. e-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminin genel kullanım oranlarını takip etmek ve gerektiği durumlarda Yöneticilere raporlamak.
 10. Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.
 11. Sağlık Bilişimi ile ilgili diğer ülkelerin yeniliklerini izlemek ve değerlendirmek.


07 Nisan 2022