Uluslararası Projeler Yönetim Koordinatörlüğü
17 Mayıs 2023

1.Birim Sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
2.Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde yürütülen /yürütülecek projeler için gereken finansal kaynakları geliştirmek.
3.Geliştirilecek projelerin araştırma, dokümantasyon, yazım, başvuru ve koordinasyon süreçlerini yönetmek.
4.Geliştirilecek projelerde üniversite, özel sektör ve diğer paydaşlarla iş bilirliği ve koordinasyonun sağlanması.
5.Üst yönetime yeni proje önerileri sunmak, mevcut projelerin yaygınlaştırılması için ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.
6.Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.