Yazılım Projeleri Koordinatörlüğü
30 Nisan 2021

  1. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen, yürütülen yazılım projelerinin, proje yönetim, teknoloji, yazılım mimari ve diğer teknik ve idari konuları hakkında karar verici aşamada rol almak.
  2. Genel Müdürlük tarafından geliştirilen, yürütülen yazılım projeleri arası entegrasyon işlemlerinde koordinasyon faaliyetlerini gerçekleştirmek.
  3. Başka birimler tarafından ihtiyaç duyulan yazılım projelerinin fizibilite işlemleri hakkında koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak.