Teletıp ve Teleradyoloji Birimi
04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Teleradyoloji standartlarını araştırmak, geliştirmek ve ilgili sistemlere entegrasyon çalışmaların yürütmek.
  3. Teleradyoloji alanında "Birlikte çalışabilirlik" uygulamalarını iyileştirmek ve paydaşlarla işbirliği yapmak.
  4. Birlikte çalışabilirlik esaslarını benimseyerek Teleradyoloji standartlarının çalışma alanlarına uygulanmasını sağlamak,