Varlık Yönetimi Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Entegre Kurumsal İşlem Platformu Birimi

Entegre Kurumsal İşlem Platformu Birimi Görev ve Sorumluluklar

 1. Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra birimlerinin kullanımına açılacak olan Entegre Kurumsal İşlem Platformunun (EKİP) yazılım geliştirme, güncelleme ve bakım süreçlerini yönetmek, sürdürülebilirliğini sağlamak, iyileştirmek ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yürütmek.
 2. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 3. Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) uygulamasının uygun şekilde geliştirilmesini sağlamak ve güvenliklerini denetlemek.
 4. Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili birimlerle koordineli çalışarak gerekli analiz çalışmalarını yürütmek, koordinasyonu sağlamak, çalışmalara yönlendirici katkıda bulunmak ve yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
 5. Bakanlıkta kullanılan diğer yazılımlarla bilgi paylaşımı için gerekli web servislerinin kontrollerini yapmak.
 6. Bakanlık bünyesinde yer alan iç ve dış paydaşlarla entegrasyon seviyesinde verilecek her hizmeti planlamak, gerçekleştirilmesini sağlamak ve takip etmek. 
 7. Projenin geliştirmesinden sorumlu olan yüklenici tarafından onaya sunulan; proje yönetim planı, ilerleme raporları, yazılım gereksinim dokümanı, tasarım dokümanı, kaynak kodlar, test dokümanları, eğitim planı, devreye alma planı gibi dokümanları inceleyerek düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 8. Projenin analiz, tasarım, yazılım geliştirme, test, devreye alma, eğitim ve bakım süreçlerini yönetmek ve gerektiğinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 9. Hazırlanan analiz ve tasarım raporlarına uygun olarak ilgili projenin zaman planına göre yazılım geliştirme sürecinde gerekli kontrolleri yapmak.
 10. Projenin geliştirme sürecinin tüm aşamalarında, kurumsal hafızanın oluşturduğu birikime göre belirlenen risklerin, yüklenicinin belirlediği risklerle karşılaştırmasını yapmak ve tespitler doğrultusunda gerekli önlemleri almak.
 11. Proje çıktılarını karar destek ihtiyacı durumlarında paylaşmak ve raporlanmasını sağlamak.
 12. Projenin canlıya alınmadan önce hedef kullanıcı kitlesinin ihtiyacı olan eğitimi sağlamak için gerekli olan yazılı, sesli, görüntülü her türlü materyalin kullanıcılara temin edilmesini ve oryantasyon için gerekli organizasyonların yapılmasını sağlamak.
 13. Proje içeriğine göre metrikleri tanımlamak, bu metrikleri toplamak ve değerlendirmek.
 14. Kaynak kodların kalite kontrollerinin yapılması için çalışmalar yürütmek.
 15. Mevcut insan kaynakları uygulamasından aktarılacak verilerin aktarım öncesi hatalarını düzeltmek ve aktarıma hazır hale getirmek.
 16. Uygulamaların bulunduğu veri tabanı ve uygulama sunucularının düzenli olarak sağlıklı çalıştığına dair kontrolleri yapmak.
 17. Birimin sorumluluk alanına giren faaliyetlerle ilgili raporları takip etmek.
 18. https://yazilimdestek.saglik.gov.tr/ web adresinden sağlanan yazılıma EKİP/EKİP Portal sorunlarını, kullanıcı ayarları vb. işlemlerini çözümlemek.
 19. Yazılımların etkin ve verimli kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak.
 20. EKİP’in sürekli ve kesintisiz çalışması için altyapı ile ilgili araştırmalar yaparak yönlendirici tavsiyelerde bulunmak.

07 Nisan 2022