Ulusal Projeler Yönetim Koordinatörlüğü
17 Mayıs 2023

1. Kritik ulusal ölçekli projelerin birim sorumlusu ve daire başkanı adına yürütülmesi
2. Yeni ulusal ölçekli projelerin tasarlanması
3. Daire başkanlıkları ya da birimler arası işbirliği gerektiren süreç adımlarının belirlenmesi ve izlenmesi ve işlerliğinin sağlanması
4. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak
5. Genel Müdür tarafından alanı ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek