HSMonitor Projesi Açık Pazar Araştırması / Bilgi Günü 25 Mart 2020 Tarihinde Ankara’da Düzenlenecek
09 Haziran 2021

HSMonitor (Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled monitoring to improve health status and optimise hypertension care) projesi, T.C. Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde İtalya, İsveç, Hırvatistan, İspanya ve Almanya’dan partnerlerle 2019 Ekim ayından bu yana Horizon 2020 Programı'nın SC1-DTH-10-2019-2020 Digital health and care services çağrı başlığı altında yürütülen bir Avrupa Birliği projesidir. Proje bir PCP (Pre-Commercial Procurement – Ticarileşme Öncesi Tedarik) projesidir.

Hipertansiyon hastalarının çevrimiçi bir platform kullanılarak sağlık uzmanları tarafından uzaktan takip edilmelerini, bu hastaların kendi hastalık yönetim süreçlerine daha fazla müdahil olmalarını ve böylece güçlenmelerini (patient empowerment), nihai olarak daha kaliteli ve kesintisiz bir kronik hastalık yönetimi sağlamayı hedefleyen HSMonitor projesinde, sayılan bu amaçları mümkün kılan ve pilot bölgelerin sağlık bilgi sistemleriyle tam entegre olması hedeflenen, yapay zekaya sahip yazılım programları geliştirilecektir. İnovatif çözümlerin araştırma ve geliştirilmesi, Avrupa Birliği'nin PCP modeline uygun olarak ihaleyle yüklenicilere devredilecektir. Projenin 4,6 milyon Euro ihale bütçesi bulunmaktadır.

Proje kapsamında pazar araştırmasının yapılması, ilgilenen firmalara projenin anlatılması ve projenin ihale süreçleri ile bilgiler verilmesi amacıyla 25 Mart 2020 tarihinde Ankara’da 09.30 – 12.30 saatleri arasında bir Açık Pazar Araştırması / Bilgi Günü (Open Market Consultation) düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu etkinliğe katılan firmalar projeyi ve proje partnerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar, projenin temin (ihale) süreçleri hakkında daha detaylı bilgiler edineceklerdir.

Eğer siz de (tüzel kişilik / şirket olarak) hipertansiyon hastalığına yönelik inovatif çözümlerin geliştirilmesinde yer almak ve HSMonitor Projesi Açık Pazar Araştırması / Bilgi Gününe katılmak istiyorsanız, etkinliğe 17 Mart 2020 Salı günü mesai bitimine (18.00) kadar kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
Kayıt linki: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WORKSHOPS-HSMONITOR

Kayıt onayınız / reddiniz, kayıt formunda belirttiğiniz e-posta adresinize 20 Mart 2020 tarihine kadar gönderilecektir.

Önemli Hususlar:
Etkinliğe katılım ücretsizdir.
Kayıt süresi uzatılmayacak, belirtilen zaman sınırından sonra yapılan kayıtlar dikkate alınmayacaktır. 
Salon kapasitesi sebebiyle, kayıt yaptıran kişi sayısının 100’ü geçmesi durumunda kayıt yaptıran ilk 100 kişinin kaydı geçerli sayılacaktır. 
Kapasite sorunu yaşanması halinde aynı firmadan sadece bir kişinin katılmasına izin verilecektir.
Etkinliğin tam adresi, katılımcı sayısı netleştikten sonra belirlenecek olup en geç 20 Mart 2020 tarihinde duyurulacaktır. Etkinlik Ankara’da gerçekleşecektir. 
T.C. Sağlık Bakanlığı yeterli sayıda kayıt olmaması durumunda ve mücbir sebepler halinde etkinliği erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir. 

Proje hakkında gelişmeler ve haberler için proje haber bültenine üye olmanızı öneririz: http://hsmonitor-pcp.eu/index.php?id=2162
Konu ile ilgili sorularınız için: ozan.beyhan@saglik.gov.tr (Bu e-posta adresine gönderilen kayıt talepleri dikkate alınmayacaktır.)
Proje internet sitesi: www.hsmonitor-pcp.eu
856698 sayılı hibe anlaşmasını haiz HSMonitor projesi, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından fonlanmaktadır.