Sağlık Bakanlığı Bilişim Koordinasyon Kurulunun Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Yayımlandı
24 Eylül 2020

İlgili yönerge için tıklayınız.