e-Nabız Sağlık Verileri Hekim Erişim Klavuzu
24 Eylül 2020

e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemine hekimlerin erişim sağlayabilmesi için gerekli adımları içeren “e-Nabız Sağlık Verileri Hekim Erişim Kılavuzu”, “Aile Hekimi Erişim İş Akış Süreci” ve “Sağlık Tesisi Hekimi İş Akış Süreci” yayımlanmıştır.

e-Nabız Sağlık Verileri Hekim Erişim Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Aile Hekimi Erişim İş Akış Sürecine ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Tesisi Hekimi İş Akış Sürecine ulaşmak için tıklayınız.