ProEmpower İhale Sonucu
24 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu tarafından 727409 sayılı Hibe Anlaşması ile finanse edilen ve T.C. Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen ProEmpower projesinin PCP modeli (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pre-commercial-procurement) ile yapılan ihalesinin üçüncü fazı aşağıdaki şekilde sonuçlanmıştır:

Saygılarımızla…