Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Kan, Doku ve Organ Nakli Sistemleri Birimi

Görev ve Sorumlulukları

  1. Türkiye Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem Sistemi (TTDİS) ve Kan Hizmetleri Bilgi Yönetim Sistemi (KHBYS) projelerinin,  güncelleme, bakım ve destek çalışmalarını yürütmek.
  2. Sistem kullanıcılardan gelen hata ve talepleri ilgili birimler ile değerlendirilmek ve çözümlemek.
  3. Mevzuat değişikliklerini sisteme yansıtmak.
  4. TTDİS ve KHBYS ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek, denetlemek ve 7 gün 24 saat esasıyla izlenebilirliğini sağlamak.

07 Nisan 2022