Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Uzmanlık Eğitimi Bilgi Sistemleri Birimi


Görev ve Sorumlulukları

 1. Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.
 2. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
 3. Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.
 4. Bölümün ilgi alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışılık olgusunun giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları yapmak.
 5. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 6. Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 7. Yaptığı görevin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen görevin kalitesini kontrol etmek
 8. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 9. Bilgi Güvenliği gereklerine uymak. Bilgi güvenliği ihlal olayı tespit ettiğinde https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr adresine ihlal bildiriminde bulunmak.                                               
 10. UETS hizmetini kullanan son kullanıcıların soru, sorun ve taleplerini kayıt altına almak ve ilgili kuruluş, yazılım geliştirme ekibi ve birim yöneticisine bilgi vermek; sorunların çözümünü sağlamak ve/veya sağlatmak.
 11. Birim yöneticisine düzenli olarak UETS hizmeti konusunda gelişme, güncelleme ve oluşan sorunlar hakkında bilgi vermek.
 12. Proje ve değişim taleplerini analiz ederek, ihtiyacı belirlemek ve iş analiz standartlarına uygun şekilde analiz dokümanları hazırlamak ve birim yöneticisine iletmek.

07 Nisan 2022