Eğitim Koordinasyon Birimi
17 Mayıs 2023

Görev ve Sorumluluklar

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek, personelin motivasyonunu artırmak amacıyla kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyacını tespit etmek ve mevcut durumun analiz edilmesini sağlamak.
  3. Genel Müdürlüğün hizmet içi eğitim planlamasını yapmak ve eğitim stratejilerini belirlemek.
  4. Verilmesi planlanan eğitimler için yıllık eğitim planı ve bütçesini oluşturarak ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
  5. İşe yeni başlayan personelin oryantasyon programı ile kurum kültürüne uyumunu sağlamak.
  6. Personelin eğitim ihtiyacının kariyer planları da gözetilerek saptanmasına yönelik yöntemlerin araştırılması, birim yöneticilerinin bilgilendirilmesi, uygulanacak yöntemin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak. Eğitimlere katılacak personeli tespit etmek.
  7. Eğitim organizasyonlarını koordine etmek, yürütmek ve denetlemek.
  8. Uygulanan eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
  9. Eğitim konusunda sektörlerle işbirliğini sağlamak.