T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Kuruluşumuz Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2017

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM),2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulmuştur. SBSGM’nin görevleri söz konusu KHK’nın 11. maddesinde tanımlanmıştır. Genel Müdürlük, KHK öncesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını devralmıştır.

Paylaş