T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Veri Tabanı ve Orta Katman Yönetimi Birimi Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020

 Nurullah ÇAKIR
 
Veri Tabanı ve Orta Katman Yönetimi Birimi
  Birim Sorumlusu
Görev ve Sorumluluklar
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulamalarının veri tabanı güvenliğinin sağlanması çalışmaları ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 3. Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulamalarına ait veri tabanlarının performanslı bir şekilde çalışması, bakımı ve yedeklenmesinin yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 4. Bakanlık veri güvenliğinin sağlanmasını, veri güvenliği politikalarının oluştunılmasını, geliştirilmesini ve Bakanlık Birimlerine bunlarııı duyurulmasıııı sağlamak.
 5. Uygulamaların çalışmasıyla ilgili problemlerde yazılım uzmanları, sistem ve ağ yönetim uzmanları ile koordineli çalışarak çözümü sağlamak.
 6. Ti.im veri tabanlarının test ortamının oluşturulmasını sağlamak.
 7. Kritik veri tabanlarının replikasyonlarmın tanımlanmasıııı sağlamak ve takibini yapmak.
 8. Audit ile ilgili altyapıyı oluşturarak çalışır halde olmasını sağlamak ve takibini yapmak.
 9. İlgili Birimlerden/Firmalardan gelen kullanıcı işlemleri ile ilgili faaliyetleri (şifre değişikliği, unlock olan kullanıcıların lock statüsüne getirilmesi, veri tabanı objeleri için talep edilen select, insert, update gibi yetkilerin verilmesi, database link oluştunılması) koordine etmek.
 10. Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulama sahiplerinin, herhangi bir zamanda çalıştırdığı sorgunun maliyetinin belirlenmesi, sisteme getirdiği yükün izlenmesi ve veriye etkin bir şekilde erişmek amacıyla sorgunun iyileştirilmesi çalışmalarını koordine ederek programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 11. Veri tabanı sistemlerinin, güvenliği ve yetkilendirilmesi kapsamında, iletilen talebe göre şema ya da obje bazında veri maskeleme işlemlerini koordine etmek.
 12. Mevcut veri tabanlarının güncellemeleri ve kurulumları kapsamında patch yüklenmesini, versiyon değişikliklerinin yapılmasnı sağlamak.
 13. Şartname yazmak ve komisyon çalışmalarına katılım sağlamak.
 14. İzleme biri mi ile koordineli çalışrak, tüm donanun kaynaklarının monitör edilmesini, düzenli analiz edilmesini, mevcut donamın kaynaklarınııı performansının iyileştirilın esin i sağlamak.
 15. Yapılan tüm iş ve işlemler Sistem Yönetimi Dairesi Başkanlığı çatısı altında bulunan "www.gorevtakip.saglik.gov.tr" adresine dökumante edilip, güncel olarak girilmesini kontrol etmek.


Paylaş