T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Web İçerik Yönetimi Birimi Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020

 Mahmut YILMAZ
 
Web İçerik Yönetimi Birimi
  Birim Sorumlusu
Görev ve Sorumluluklar
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Bakanlık Merkez ve Taşra ile Bağlı kuruluşların içerik yönetim uygulaması ile yönetilen web sitelerinin yazılımının geliştirilmesi, bakımının yapılması ve güncelliğinin sağlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
  3. Sağlık Bakanlığı web sitesi ana sayfasında yayınlanması gereken tüm haberlerin ve duyuruların düzenlenmesini sağlayan 'içerik yönetim uygulaması' ile ilgili faaliyetlerin yrütülmesini sağlamak.
  4. Sağlık Bakanlığı birimleri tarafından hazırlanan kitap, makale, dergi vs. yayınlarının e-kütüphane uygulamasında yayınlaması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
  5. Bakanlık, bağlı kuruluşlar (ASM'ler hariç) ve taşra teşkilatının Web sitelerinin tek merkezden yönetilmesi ve güvenli bir ortamda barındırılmasını sağlamak.
  6. Web içerik yönetim uygulamasına bağlı olarak Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından standart web siteleri hazırlanmak.
  7. Her ilde İl yöneticileri belirleyerek İl yöneticilerine  içerik yönetim sistemi kullanıcı eğitimi eğitim vermek.

Paylaş