T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

e-Posta Yönetimi Birimi Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020

 Metin ÖNGÜNER
 
e-Posta Yönetimi Birimi
  Birim Sorumlusu

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Kullanıcı hesaplarını yaygınlaştırma çalışmalarını koordine etmek.
  3. Elektronik posta hizmeti veren veri merkezindeki sunucuların ve ilgili servislerin yönetimi ve idamesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
  4. ÇKYS ile AD arasında Kullanıcı Hesapları senkronizasyonunu sağlayan sunucuların aktif ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  5. SPAM maillerin bloklanması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.
  6. Eposta disk kapasiteleri hakkında günlük oluşturulan raporları incelemek, gerektiğinde ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  7. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince kullanılan "saglik.gov.tr" uzantılı elektronik posta yönetimi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.
  8. Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde kurulu bulunan "sbnet" etki alanı kullanıcılarının hesap yönetimi ve yetkileri ile ilgili faaliyetleri planlamak.
  9. Kullanıcı isimlerinin AD'de yeni OU'lara taşınması işlemlerini yönetmek.
  10. Bilgisayarlar ve kullanıcılar üzerinde yetkili olacak kullanıcıların ilgili gruplara eklenmesini sağlamak.

Paylaş