T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Kurumlararası İşbirliği ve İletişim Birimi Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020

Görev ve Sorumlulukları
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Genel Müdürlüğün kurumsal kimlik ve etkinlik çalışmalarını yürütmek.
  3. Genel Müdürlük bünyesinde yer alan tüm birimler arasındaki bilgi akışı ile eşgüdümü sağlamak ve iletişim faaliyetlerini organize etmek.
  4. Genel Müdürlükte çalışan kişi ve grupların kurumun ortak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri ileti alışverişinin devam etmesi, sorunların çözülmesi ve yaratıcı gücün oluşturulması konusunda çalışanlara destek sağlamak.
  5. Genel Müdürlüğün kurumsal kimlik ve etkinlik faaliyetlerinin elektronik ortamda duyurulması ile ilgili web sitesi içeriğinin hazırlanmasında Web İçerik Yönetim Birimi ile birlikte çalışmak.
  6. Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlanmak, uygulamak ve değerlendirmek.
Paylaş