T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018

Görev ve Sorumluluklar
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Kurumsal iletişim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
  3. Kurumsal itibar yönetimini planlamak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
  4. Sosyal medya faaliyetlerini organize etmek.
  5. Sosyal medya raporları oluşturmak ve ilgili yöneticilere sunmak.
  6. Yazılı, basılı ve görsel materyallerin hazırlanmasını sağlamak.

Paylaş