T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

ESİM Birimi Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018

Görev ve Sorumluluklar
  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. ESİM birim çalışanlarının mesai ve diğer iş süreçlerini takip etmek.
  3. İşten ayrılan personel yerine, işaret dili bilen yeni personelin temin edilerek işe başlatılmasını sağlamak.
  4. Birim çalışanlarından gelen çalışına ortamı veya diğer tüm konularla ilgili talep ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
  5. ESİM mobil uygulama ve çağrı karşılama için oluşturulmuş teknik alt yapıda meydana gelen teknik problemlerin takibini sağlayarak en kısa sürede giderilmesini sağlamak.
  6. Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan sağlık personeli tarafından bilinirliğinin artırılmasına yönelik toplantı, eğitim, komisyon, komite vb. çalışma organizasyonlarını takip ve koordine etmek.
  7. İşitme engelliler için kurulmuş federasyon, demek ve diğer sivil toplum kuruluşlarından veya doğrudan işitme engelli vatandaşlar tarafından gelen talep ve önerileri değerlendirerek taleplerü1 karşılanmasını sağlamak.


Paylaş