Her 4 Kişiden Biri e-Nabız Kullanıyor
09 Haziran 2021

 

Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve pandemi yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan “e-Nabız” uygulamasında kullanıcı sayısı 25 milyonu geçti!

2015’te hizmete alınan ve o tarihten beri tüm vatandaşların laboratuvar tahlillerinden radyoloji görüntülerine, kullandığı reçete ve ilaç bilgilerinden konulmuş teşhis, verilmiş her türlü rapora kadar, kısacası muayenelerine ait her tür detay bilgiyi içeren sağlık kayıtlarına 7 gün 24 saat erişebilmesini mümkün kılan, tüm bunlarla pandeminin dijital yönetiminde en önemli altyapıyı oluşturan e-Nabız giderek büyüdü, 25 milyonluk bir kullanıcı sayısına ulaştı.

Kamu, özel ya da üniversite hastanesi farkı olmaksızın tüm sağlık kuruluşlarının bilgi sistemlerinin entegre olarak gerçek zamanlı veri gönderebildiği sistem, vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda hekiminin ya da yakınlarının erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor.

Pandemi ile dijital mücadelede e-Nabız

e-Nabız’ın tüm sağlık kuruluşlarını ve her türlü sağlık verisini kapsayan altyapısı, Mart ayı itibariyle ülkemizde başlayan Koronavirüs pandemisi ile mücadelede etkin rol oynadı. Vakaların numune sonuçları, izlem bilgileri, temaslı izlemlerinin bir arada takibinin yapılabilmesi amacıyla devreye alınan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) gibi sistemler e-Nabız altyapısı ile geliştirildi ve birbirine entegre olan sistemler sayesinde hastaların radyolojik tetkikleri, test sonuçları, geçmiş sağlık kayıtları, izlem raporları, ilaç takipleri ve temaslı takiplerinin tek bir platformdan yapılması sağlandı.

Hekimler, hastalarına dair tüm süreci Halk Sağlığı Yönetim Sistemi üzerinden takip ederken, COVID-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıklarına, ilaçlarına, geçirdiği operasyonlara, tetkiklerine e-Nabız’dan erişti.  Şimdiye kadar hekimler, 37 milyondan fazla kez hasta geçmişi sorguladı.

Vatandaşlar ise sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına yine e-Nabız üzerinden erişerek bu kritik süreçte hastanelere gidip test sonuçlarını öğrenmek zorunda kalmadı. Covid-19 test sonuçları hem e-Nabız hesabındaki “tahlillerim” ekranından, hem de siteye yerleştirilen bir modül ile T.C. kimlik No, Pasaport No ve Barkod No bilgileriyle sonucunu öğrenebiliyor. İlgili bölümde, yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.

Bununla birlikte hastanelerde COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla e-Nabız Reçetem Sistemi hayata geçirildi.  Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı COVID-19 ilaçları için ayaktan reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi. e-Nabız Reçetem sayesinde COVID-19 tedavisi yapılan tüm sağlık tesislerinde ilaç kullanım bilgileri tek bir sisteme giriliyor ve ayaktan takip ve tedavi edilmesi gereken hastaların izolasyon koşulları sağlanarak topluma teması en aza indirgeniyor.

5 milyondan fazla organ bağışlandı

Pandemi sürecinde vatandaşlar e-Nabız’daki organ bağışını da unutmadı. 362.500 kişi 5.580.000 organ bağışı bildiriminde bulundu.  95 bin kişi de kan bağışçısı olabileceğini beyan etti.