Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Veri Tabanları ve Orta Katman Yönetimi Birimi

 
Süleyman KAYABAŞI
 
Birim Sorumlusu
  
Görev ve Sorumluluklar
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulamalarının veri tabanı güvenliğinin sağlanması çalışmaları ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 3. Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulamalarına ait veri tabanlarının performanslı bir şekilde çalışması, bakımı ve yedeklenmesinin yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 4. Bakanlık veri güvenliğinin sağlanmasını, veri güvenliği politikalarının oluşturulmasını, geliştirilmesini ve Bakanlık Birimlerine bunların duyurulmasını sağlamak.
 5. Uygulamaların çalışmasıyla ilgili problemlerde yazılım uzmanları, sistem ve ağ yönetim uzmanları ile koordineli çalışarak çözümü sağlamak.
 6. Ti.im veri tabanlarının test ortamının oluşturulmasını sağlamak.
 7. Kritik veri tabanlarının replikasyonlarmın tanımlanmasıııı sağlamak ve takibini yapmak.
 8. Audit ile ilgili altyapıyı oluşturarak çalışır halde olmasını sağlamak ve takibini yapmak.
 9. İlgili Birimlerden/Firmalardan gelen kullanıcı işlemleri ile ilgili faaliyetleri (şifre değişikliği, unlock olan kullanıcıların lock statüsüne getirilmesi, veri tabanı objeleri için talep edilen select, insert, update gibi yetkilerin verilmesi, database link oluştunılması) koordine etmek.
 10. Bakanlık bünyesindeki bilişim uygulama sahiplerinin, herhangi bir zamanda çalıştırdığı sorgunun maliyetinin belirlenmesi, sisteme getirdiği yükün izlenmesi ve veriye etkin bir şekilde erişmek amacıyla sorgunun iyileştirilmesi çalışmalarını koordine ederek programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 11. Veri tabanı sistemlerinin, güvenliği ve yetkilendirilmesi kapsamında, iletilen talebe göre şema ya da obje bazında veri maskeleme işlemlerini koordine etmek.
 12. Mevcut veri tabanlarının güncellemeleri ve kurulumları kapsamında patch yüklenmesini, versiyon değişikliklerinin yapılmasını sağlamak.
 13. Şartname yazmak ve komisyon çalışmalarına katılım sağlamak.
 14. İzleme biri mi ile koordineli çalışarak, tüm donanım kaynaklarının monitör edilmesini, düzenli analiz edilmesini, mevcut donamın kaynaklarını performansının iyileştirilmesini sağlamak.
 15. Yapılan tüm iş ve işlemler Sistem Yönetimi Dairesi Başkanlığı çatısı altında bulunan "www.gorevtakip.saglik.gov.tr" adresine dokümante edilip, güncel olarak girilmesini kontrol etmek.


26 Nisan 2022