Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Log Yönetimi, SBA ve İzleme Birimi

Web Sitesi:  sba.saglik.gov.tr

 
Halil İbrahim ÖZDER
 
Birim Sorumlusu
  


Görev ve Sorumluluklar
 1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
 2. SBA kapsamında tüm toplama ve uç cihazların monitör edilmesini ücretlendirilmesini, ceza oluşturacak koşulların sistem tarafından otomatik açılmasını sağlayan izleme ve süreç takip sistemlerinin sürekliliğinin sağlanmasını yönetmek.
 3. Genel müdürlüğümüze bağlı tüm IT cihaz envanterinin izleme sistemlerine geçirilmesini sağlayarak idareye karar destekte yardımcı olacak çalışmayı sağlamak.
 4. Yapılan yeni geliştirmelerin Dokümantasyon takibini yaparak bakanlığa kazandırılmasını sağlamak.
 5. Birim personellerine yetki verilecek alanların tespitini yapmak.
 6. Birim personellerinin SBA bölge dağılımlarını yapmak.
 7. SBA da Ortak çalışma yapılacak konuları belirleyip ekibi koordine etmek.
 8. SBA projesinde kurulum, arıza ve güncelleştirme süreçlerini koordine etmek.
 9. Alarm seviyelerini belirlemek ve yönlendirmesini yapmak.
 10. gorevtakip.saglik.gov.tr adresinde yapılan iş ve işlemleri ilgili personele atamak ve takip etmek.
 11. 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat gereğince internet trafiğinin kaydını tutulmasını ve analizlerin yapılmasını sağlamak.
 12. Bakanlığımızda kullanılan uygulamaların erişim kaydının tutulmasını sağlamak.

27 Nisan 2022