Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

E-Posta Yönetimi Birimi

 
Metin ÖNGÜNER
 
Birim Sorumlusu
  

Görev ve Sorumlulukları

  1. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
  2. Kullanıcı hesaplarını yaygınlaştırma çalışmalarını koordine etmek.
  3. Elektronik posta hizmeti veren veri merkezindeki sunucuların ve ilgili servislerin yönetimi ve idamesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
  4. ÇKYS ile AD arasında Kullanıcı Hesapları senkronizasyonunu sağlayan sunucuların aktif ve düzenli çalışmasını sağlamak.
  5. SPAM maillerin bloklanması ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek.
  6. Eposta disk kapasiteleri hakkında günlük oluşturulan raporları incelemek, gerektiğinde ilgili düzenlemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  7. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerince kullanılan "saglik.gov.tr" uzantılı elektronik posta yönetimi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek.
  8. Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde kurulu bulunan "sbnet" etki alanı kullanıcılarının hesap yönetimi ve yetkileri ile ilgili faaliyetleri planlamak.
  9. Kullanıcı isimlerinin AD'de yeni OU'lara taşınması işlemlerini yönetmek.
  10. Bilgisayarlar ve kullanıcılar üzerinde yetkili olacak kullanıcıların ilgili gruplara eklenmesini sağlamak.

26 Nisan 2022